بسته الفبای ریاضی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مفـاهیم ریـاضی یکـی از مـواردی اسـت که اگر در سنیـن پیـش از دبستـان متنـاسب بـا رشـد ذهنی کودک آموزش داده شــود می تـوان امیــدوار بود کـه کـودک در سنیــن دبستان مشکل ریاضی نداشته باشد.

 منظـور از آمـوزش ریــاضی در سنیــن پیـش از دبستــان به هیـچ وجـه آمـوزش شمـردن یا نـوشتن اعـداد نیسـت.هـدف اصلی بسته بازی آموزشی الفبای ریاضی، بـالا بردن درجه دقـت و تمـرکز کودکان، کشف شبـاهت ها، بکـارگیری درست مفـاهیم اولیه جهات و پایه های ریاضی است.

الفبای ریاضی، مفـاهیم آموزشی جهت رشد توانایی های ریـاضی را بـه صـورت بازی، از طریق کارت های مصور رنگی و اشکـال سـاده(دایـره، سـه گـوش،چهـارگوش آموزش می دهد.

این بسته ویژه کودکان ۳ به بالا طراحی شده است.

کد محصول MN-P3
200,000ريال

ماني‌نا توليدكننده اسباب‌بازي و برگزاركننده دوره‌هاي آموزشي براي كودكان

ماني‌نا، راهي براي پرورش هوش اجتماعي كودك

 

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود راوارد کنید